Lyrics Home | Browse by Language| Album | Artist | Top Viewed

Krungipoku Nestama | కృంగిపోకు నేస్తమా


  • కృంగిపోకు నేస్తమా
  • మంచిరోజు నీకుంది సుమా
  • మారదీ తలరాతని మనసు రానీకుమా
  • మంచిరోజులోస్తాయమ్మా
  • మరువనీడు నీదేవుడమ్మా
  • ప్రాణమిచ్చి నిన్ను కొన్నాడమ్మా
  • తన ప్రాణమిచ్చి నిన్ను కొన్నాడమ్మా|| కృంగిపోకు ||

  • శూన్యమైన సృష్ఠినే చూడకుండెనా
  • ఆకారం లేనిదనీ ఆదమరిచెనా
  • చీకటి కమ్మెననీ చూడకుండెనా
  • వెలుగు కలుగుగాక అనీ పలుకకుండెనా
  • మరిచెనా లేక మంచిదిగా మలిచెనా ॥2॥
  • మరచునా నీకు మంచి చేయకుండునా ॥2॥
  • అందుకే|| కృంగిపోకు ||

  • యేసేపు అన్నలే తోసేసినా
  • బాషరాని దేశానికి అమ్మేసినా
  • బానిసైన బాధ్యతగా పనిచేసినా
  • బాధితునిగా చేసి బంధించినా
  • మరిచెనా లేక మంత్రినే చేసెనా ॥2॥
  • మరచునా నీకు మంచి చేయకుండునా ॥2॥
  • అందుకే|| కృంగిపోకు ||
 • Album: Telugu Best Collections, Artist: Unknown Artist, Language: Telugu, Viewed: 220 times