Lyrics Home | Browse by Language| Album | Artist | Top Viewed

స్తుతుల మీద ఆసీనుడా - Sthuthula Meeda Aaseenudaa


  • స్తుతుల మీద ఆసీనుడా
  • స్తుతులందుకో నా యేసు రాజా (2)
  • ఆరాధన యేసు ఆరాధనా
  • ఆరాధన నీకే ఆరాధనా (2)

  • ప్రేమామయుడా మహోన్నతుడా
  • పూజించెదన్ నా యేసు రాజా (2)     ||ఆరాధన||

  • అల్ఫా ఒమేగా ఆదిసంభూతుడా
  • రానైయున్న నా యేసు రాజా (2)      ||ఆరాధన||

  • Sthuthula Meeda Aaseenudaa
  • Sthuthulanduko Naa Yesu Raajaa (2)
  • Aaraadhana Yesu Aaraadhanaa
  • Aaraadhana Neeke Aaraadhanaa (2)

  • Premaamayudaa Mahonnathudaa
  • Poojinchedan Naa Yesu Raajaa (2)    ||Aaraadhana||

  • Alpha Omega AadiSambhoothudaa
  • Raanaiyunna Naa Yesu Raajaa (2)     ||Aaraadhana||
 • Album: Telugu Best Collections, Artist: Unknown Artist, Language: Telugu, Viewed: 364 times